Teknisk förvaltning

Att hålla en fastighet välmående involverar många människor och alla kontaktytor gör det svåröverskådligt. För att undvika tidsödande jakt på information, organiserar och samlar Pythagoras all data i en sökbar molnbaserad miljö. Allt från budget till driftpersonalens arbetsbeskrivning är samlat i samma system och app för att göra arbetet så smidigt som möjligt. 

Samlad data för en smidig teknisk förvaltning

Systemet har funktioner för allt från större ombyggnationer till SBA. Du får ett fullständigt register på alla dina komponenter – oavsett om det är en projektor eller en värmeväxlare. Genom att integrera alla delar av teknisk förvaltning, frigörs tid som kan användas för att utvärdera och effektivisera arbetet. Varje uppgift kan följas upp noggrant – var den korrekt utförd? Hur lång tid tog det? Inget glöms bort, allt kan granskas och förbättras.

  • Integrerade moduler för ökad kontroll av er tekniska förvaltning
  • Interna och externa parter jobbar i samma system
  • Optimera dagliga driften genom att kunna följa upp och se hur mycket tid och pengar som gått åt

Teknisk förvaltning – ett urval av funktioner

Planerat underhåll

Planera större insatser som ombyggnationer eller renoveringar. Systemet underlättar arbetet genom att skapa budgetar baserat på vad som ska göras. Via en grafisk planeringsvy kan du på ett enkelt sätt hantera åtgärder över tid, se vad som har gjorts och vad som behöver göras.

Tillsyn och skötsel

I modulen håller du koll på det förebyggande underhållet via en flexibel grafisk kalenderfunktion. Systemet ger dig full kontroll så att dyra akuta fel kan förebyggas med kontrollerade tillsyn- och skötselåtgärder. Via appen får driftpersonalen arbetsbeskrivning samt möjlighet att återrapportera.

Ärenden

Rapportera enkelt in det akuta underhållet, såsom skadegörelse eller en trasig fläkt. Arbetsordrar, felanmälan och beställningar rapporteras i Pythagoras Mina sidor och hanteras via den mobila appen av driftpersonalen. Behöver en rektor ha något fixat? Oavsett vad kan era kunder enkelt lägga beställningar från lokalen de hyr av er.

Komponentregister

Allt som finns i byggnaden går att söka upp och snabbt få fram information om. Systemet visar varje våningsplan och individuell komponent. Du ser hur många felanmälningar komponenten har, när den senast sköttes om, dess garantitid och annan information - tydligt visualiserat i din 3D-modell av fastigheten.

Myndighetsbesiktning

Håll koll på att du följer alla krav för myndighetsbesiktningar. Systemet meddelar när datumen närmar sig, håller koll på besiktningsresultatet och kan hantera alla olika besiktningstyper och egenkontroller.

SBA & Besiktning

Systemet hjälper dig att hålla koll på vad som behöver göras och samlar alla funktioner du behöver i appen. Skapa egna protokoll och se exakt var komponenten är via en digital 3D-modell av fastigheten.

Några kunder som använder lösningen idag

Jag vill veta mer om er