Effektiv lokalvårdshantering

Pythagoras lokalvårdsmodul är en helhetslösning som täcker hela processen – från planering till kvalitetsuppföljning. Alla funktionsdelar är fullt integrerade, men du kan också använda dem separat efter behov. Via appen kan du och din personal enkelt registrera och uppdatera information om hur dina ytor ska städas. Arbetet underlättas för såväl driftchef som personal genom grafiska modeller av varje våningsplan eller listor för översiktlig hantering. 

Ekonomisystem och integration

Systemets öppna API:er gör att lösningen enkelt kopplas till ditt ekonomisystem. Med fakturering och viktig ekonomisk information samlad på samma plattform får du den snabba översikt du behöver. 

  • Realtidsrapporter för beslut och strategisk planering
  • Visuellt tydlig helhetslösning samlar hela flödet på en plats och automatiserar tidsödande delar av arbetet
  • Betala bara för de funktioner du behöver – eller skala upp enkelt i systemet 

Samla in information kring hur lokalen ska städas. Allt från vilken typ av rum, vilka dagar, hur ofta, vem det är som betalar för städningen samt extratjänster såsom att fylla på kaffe.

Läs mer här

Summera och analysera behovet för objektet. När ni nått en överenskommelse med er uppdragsgivare kan ni göra ett avtal som sen kan faktureras i Pythagoras och synkas med ert ekonomisystem.

Läs mer här

Schemalägg arbetet med hjälp av informationen som finns per rum. Planera vem som ska städa och när. Personalens arbete underlättas av en app med digitala modeller av lokalerna där ytorna är markerade i tydliga färger.

Läs mer här

Via appen kan personalen även återrapportera. Driftledaren får information om alla avvikelser på ett visuellt tydligt sätt i realtid och kan framställa det i en rapport.

Läs mer här

Efter att er personal slutfört arbetet kan driftledaren göra en undersökning via en specifikt utvecklad app för att säkerställa att kvaliteten motsvarar förväntningarna. Det ger er uppdragsgivare möjligheten att ha koll på leveransen.

Läs mer här

För att undvika att bli nedringd efter utfört uppdrag framställs städleveransen på ett tydligt och transparent sätt för er och er uppdragsgivare i systemet. Med all information samlad på en plats kan ni tillsammans justera leveransen för att effektivisera och förbättra. Ändra pris, städdagar, tider och upplägg på ett enkelt sätt.

Läs mer här

Några kunder som använder lösningen idag

Vill du veta mer?

Vi kontaktar dig och berättar mer. Skriv i meddelanderaden om det är något speciellt som intresserar dig.