Kostnadsfördelning

Automatisera din interna kostnadsfördelning varje månad.

Nu kan du med hjälp av ythanteringen i Pythagoras automatisera din internkostnadsfördelning – på månads- kvartals- eller årsbasis. Och när du behöver fördela om ytorna i systemet, så följer också kostnadsfördelningen med.

I modulen kan du lägga in din årsbudget, uppdatera prognosen för kvartalet och se utfall efter du har gjort förändringar. Du kan även följa historik på förändringarna genom att jämföra budget/prognos mot utfall.

Att optimera nyttjandet och förvalta varje objekt i ert fastighetsbestånd är ett av de viktigaste uppgifterna inom ramen för förvaltning. Utmaningen ligger i att hantera de kontinuerliga förändringarna som t.ex. att en avdelning behöver fler kontorsplatser eller att en fastighet byggs om. Därför behöver du en intern kostnadsfördelning som utgår från de ytor som används av olika affärsområden, fakulteter och/eller avdelningar.

Med Pythagoras Kostnadsfördelning får du:

  • En automatiserad och flexibel internkostnadsfördelning.
  • En automatisk utfördelning av kostnader till verksamhetsytor.
  • En automatisk omfördelning om ytorna förändras.
  • Automatiken ger en snabbhet och flexibilitet för frekventa uppdateringar.
  • Enkel rapportering av budget, prognos och utfall.

Här förklarar vi kort hur det fungerar:

Automatisk fördelning av interna kostnader

Kostnadsfördelningen baseras på dina ritningar/modeller och matas automatiskt in i modulen när ändringen är gjord.

Flexibilitet

Dina ytförändringar sker löpande. Tack vare enkelheten kommer alla förändringar med varje gång du kör uppdateringen - varje månad, kvartal eller år. Du väljer själv.

Rapportering och utfall

Följ din historik genom att jobba med budget, prognos och utfall så att du inte tappar viktiga insikter för att göra analyser.

Några kunder som använder lösningen idag

Vill du veta mer?

Vi kontaktar dig och berättar mer. Skriv i meddelanderaden om det är något speciellt som intresserar dig.