Sökbart komponentregister

Komponentregistret utgör en digital förteckning över alla komponenter i ditt bestånd, t.ex. dörrar, hissar, kontorsmaterial, aggregat. Genom detta register kan du effektivt hantera omfattande mängder data relaterade till dina komponenter och deras attribut. Det ger dig en översikt till teknisk och ekonomisk information, inklusive garantivillkor.

  • Håll koll på alla dina komponenter, oavsett typ och antal
  • Se exakt var varje komponent är utplacerad på varje våningsplan
  • Flexibelt upplägg där du själv kategoriserar med fria fält som blir sökbara

Effektiv komponenthantering

Ditt komponentregister kan presenteras som antingen en lista eller en karta, vilket gör det möjligt för dig att snabbt söka efter nödvändig information. Dessutom kan du visualisera komponenterna som objekt i en digital modell av din fastighet. Driftpersonalen kan då se varje våningsplan med komponenterna tydligt markerade på sina riktiga platser. Verktyget gör det enkelt att flytta, kopiera och hantera stora mängder komponenter på ett visuellt tydligt sätt.

Datadriven förvaltning

I det dagliga arbetet blir komponentregistret ett verktyg för att göra din data enkel att ta fram. Genom att själv administrera registret kan du skapa beslutunderlag som effektiviserar förvaltningen. För att visualisera datan behöver den struktureras, och här erbjuder systemet flexibla lösningar för hantering av olika attribut och stora datamängder. Redan från start har du tillgång till en lista på de 380 viktigaste komponenterna. 

Analys och optimering

Genom att använda systemets data får du tillgång till nyckeltal som effektivt analyserar informationen. Hur ofta går något sönder? När behöver det bytas ut? Genom att identifiera mönster och kostnader kan du strategiskt planera underhåll och undvika onödiga reparationer. Ett välorganiserat komponentregister ger snabba svar och den kontroll du behöver.

Håll koll

Registrera dina komponenter för snabb åtkomst av relevant information. Du kan exempelvis enkelt ta reda på hur många komponenter du har av en viss sort eller hur många lekplatser som har gungställningar.

Följ upp

Hela organisationen kan dra nytta av en registrerad komponent. Det ger insyn i faktorer som ärendehistorik eller framtida underhåll.

Visualisera

Genom kopplingen med ritningarna återges komponenten på dess fysiska plats i din digitala tvilling. I modellen kan du flytta, ersätta och kopiera komponenter, eller använda som en karta.

Vill du veta mer?

Vi kontaktar dig och berättar mer. Skriv i meddelanderaden om det är något speciellt som intresserar dig.