Besiktningar

Systemetstödet säkerställer att du inte missar viktiga datum, genererar korrekta protokoll och stödjer dig genom hela besiktningsprocessen. Du kan även hantera avvikelser på ett enkelt sätt för att säkerställa en komplett och godkänd besiktning. All nödvändig information samlas för att möta de myndighetskrav i form av besiktningar som dina fastigheter ställs inför.

  • Håll koll på viktiga datum 
  • Arbeta med olika typer av besiktningar
  • Hantera de avvikelser som uppstår vid besiktning i samma system

Besiktningstyper

Du kan hantera alla myndighetsbesiktningar och andra typer av besiktningar i systemet. Med tillgång till korrekta protokoll och besiktningsmallar underlättas processen och gör att all nödvändig information finns tillgänglig. Du slipper förarbetet och kan enkelt lägga in din besiktningsplan för dina objekt. 

Planering

Systemet ger dig en tydlig översikt över alla kommande besiktningar. Du kan planera återkommande, viktiga besiktningar med olika intervall på ett enkelt sätt. När datumet närmar sig får du en notifikation och kan koppla ärendet till en extern besiktningsutförare eller en intern resurs. Det ger dig kontroll och säkerställer att inga viktiga åtgärder försummas.

Mobil app

Appen har alla funktioner som krävs för att utföra en komplett besiktning. Utföraren har tillgång till de nödvändiga besiktningsprotokollen och en tydlig översikt över vilka åtgärder som ska hanteras. Efter att besiktningen är genomförd rapporteras utfallet omedelbart tillbaka och kan enkelt följas upp i systemet.

Framtida investeringar

Besiktningar ger dig en tydlig bild av vilket skick ditt bestånd befinner sig i. Resultatet ger underlag till strategiska beslut kring framtida investeringar och underhåll.

Hela flödet i samma system

Systemet ger fullständig kontroll över besiktningsprocessen och låter dig följa ärendet från start till godkännande. Eventuella avvikelser som upptäcks under besiktningen kan enkelt hanteras tack vare den sömlösa integrationen mellan alla moduler.

Externa parter

En extern part ges endast åtkomst till specifik information och funktioner i systemet som är nödvändiga för att utföra en given åtgärd. All historik och relevant information om externa parter lagras i systemet, vilket möjliggör analys av kostnader och kvalitet.

Vill du veta mer?

Vi kontaktar dig och berättar mer. Skriv i meddelanderaden om det är något speciellt som intresserar dig.