Smart avtalshantering

Ett digitaliserat och integrerat avtalshanteringssystem flyttar informationen från byrålådan till en sökbar digital miljö. Du får full koll på din avtalsinformation – avtalsperioder, intäkter och kostnader – vilket innebär att du aldrig missar att ett avtal löper ut eller behöver omförhandlas. Det blir ett flexibelt och effektivt sätt att avisera – oavsett vilken avtalstyp det rör sig om.

Samlad avtalshantering i en digital miljö

Dina avtal interagerar sömlöst med Pythagoras övriga moduler. Ett klick ger dig omedelbart all information för den lokal avtalet är kopplat till. På samma sätt kan du från översikten över dina fastigheter enkelt hämta alla avtal för varje individuellt objekt. Med era ritningar i systemet kan du även se objektet som en digital modell, där det blir tydligt vilka ytor ett avtal är kopplat till. Med all avtalshantering samlat i samma system får du en översikt som förenklar vardagen och låter dig arbeta på ett transparent sätt. 

Avtalshantering för hyresgäster

  • Kontroll på uppsägningar och uppsägningstider
  • Alla avtal och avtalsdokument på samma ställe
  • Enkel administration ser till att uppgifterna alltid är korrekta

Avtalshantering för hyresvärdar

  • Avisera dina hyror enkelt
  • Enkel administration
  • Samma system för alla typer av avtal 

Aviseringar

Genom en integrering med ert ekonomisystem kan du enkelt skapa alla underlag som krävs för fakturering av avtal. Du får även återkopplingen tillbaka in i Pythagoras.

Hyresadministration

Effektivisera arbetet genom funktioner som låter dig åtgärda alla avtal på ett och samma ställe. Förläng eller indexuppräkna alla avtal som behöver justeras med ett knapptryck.

Koppla avtal och ritningar

Genom Pythagoras helhetslösning får du snabbt fram vilka avtal som är kopplade till varje individuell yta, fastighet eller objekt.

Några kunder som använder lösningen idag

Vill du veta mer?

Vi kontaktar dig och berättar mer. Skriv i meddelanderaden om det är något speciellt som intresserar dig.