SBA rondering

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär främst ronderingar som systematiskt kontrollerar och säkerställer brandskyddet. Det digitala systemstödet har smarta funktioner för att säkerställa att du följer alla lagkrav. Det håller koll på alla viktiga datum och notifierar dig när det börjar bli dags att planera in en rond. Under ronderingen har du tillgång till en digital modell av fastigheten där varje komponent är tydligt markerad på sin fysiska plats. 

  • Missa inga viktiga datum
  • Visuellt redskap i form av digitala modeller
  • Hantera avvikelser

Rondering och planer

De digitala modellerna av fastigheten utgör en central del av SBA-ronderingen. De ger en exakt placering av brandkomponenterna, en förutsättning för att utföra ronderingen och skapa utrymnings- och insatsplaner. Om något fel upptäcks på en komponent under ronden har systemet all information om garantitid, senaste undersökning och annat relevant.

Mobil app

Appen används vid ronderingen för att kontrollera och rapportera direkt på plats. Du kan få en rundvandring av det utförda arbetet, sammanställt med underlag hur det gick och status på hela besiktningen. För att du ska kunna optimera processen kan du lätt plocka fram nyckeltal och diagram. 

Uppföljning

Genom systemstödet får du en samlad översikt över alla utförda kontroller, presenterade i form av rapporter och nyckeltal. Du kan även planera repetitiva åtgärder på ett smidigt sätt.

Statusrapport

Du får information om besiktningen ska utföras på ett specifikt vis, viktiga datum och intervall. När du registrerar utfallet på besiktningen, överförs resultatet omedelbart till systemet.

Digital tvilling

Genom kopplingen med ritningarna får du en digital modell av din fastighet tillgänglig i appen. Denna modell fungerar som en karta under ronderingen och visar tydligt allt som behöver kontrolleras, markerat på rätt våningsplan, rum och plats i fastigheten.

Hantera avvikelser

Systemet ger dig en sömlös funktion för att felanmäla problem som kan uppstå under ronderingen. Med allt samlat i samma system hamnar arbetsordern omedelbart till rätt person för åtgärd så att du kan slutföra din SBA besiktning.

Vill du veta mer?

Vi kontaktar dig och berättar mer. Skriv i meddelanderaden om det är något speciellt som intresserar dig.