Ett fastighetssystem för kommuner

Kommunstandardlösningen är byggt på insikter och best practice från kommunkollegor i andra delar av landet. Lösningen ger dig ett digitalt arkiv på alla dina ritningar helt enligt svensk standard, ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning i en molnbaserad och användarvänlig miljö. Med all din data i ett och samma system effektiviseras allt från ytoptimering och avtalshantering till strategiska beslut.

3D modeller och appar

Systemet har visuellt tydliga och exakta digitala tvillingar av era lokaler där du – och ett obegränsat antal av dina kollegor – kan jobba med allt från avtal till lokalvård. Inga fler isolerade informationsöar! För att garantera att du alltid har en realtidsuppdaterad bild av läget finns specifikt framtagna appar för exempelvis ärendehantering och lokalvård som är helt integrerade med systemet. Det finns även färdiga API:er som gör det möjligt att skapa synergier med andra system och exempelvis sensorer.

Stöd och struktur genom hela processen

Vår arbetsprocess är grundad i bred erfarenhet och ger en tydlig struktur för resurshantering och implementering av ert nya fastighetssystem. Våra experter finns tillgängliga från start och erbjuder kontinuerligt stöd för att säkerställa att systemet fortsätter att stödja era behov även efter implementeringen.

  • Lättanvänt system för alla användare tack vare visuell tydlighet
  • Vi är en helhetslösning. Ett system, samma gränssnitt
  • Enkelt att hantera dina ritningar/modeller när dina lokaler förändras

Vårt system går att få helt molnbaserat på svenska servrar eller i en så kallad on-premise lösning på era egna servrar.

En lösning som täcker hela processen – från försäljning till kvalitetsuppföljning. Alla funktionsdelar är fullt integrerade, men du kan också använda dem separat efter behov.

Läs mer här

Ett flexibelt och effektivt sätt att avisera – oavsett vilken avtalstyp det rör sig om. Ett integrerat avtalshanteringssystem gör även att du aldrig missar att ett avtal löper ut eller behöver omförhandlas.

Läs mer här

Vårt system tar fastighetsinformation från utskrivna papper med ritade linjer och förvandlar dem till en digital och tillgänglig resurs för hela din organisation.

Läs mer här

Jag vill veta mer om er