Visuellt fastighetsregister

Ta nästa steg i din digitaliseringsresa med ett helt integrerat fastighetsregister över dina fastigheter. På en anpassningsbar och flexibel plats samlas all information om era ägda och hyrda fastigheter, oavsett antal. Välj enkelt vilken nivå du vill se informationen på och få direkt översikt över nyckeltal som antal byggnader, eller kvadratmeter. Sortera på region, fastighet, yta eller den parameter som är bäst lämpad för er organisation. Därefter tar du dig snabbt ner till varje individuellt objekt och informationen du söker.

Digital modell för varje fastighet

För att förenkla och göra arbetet mer visuellt tydligt kan du koppla ritningarna till fastighetsregistret. Du får då en digital modell av varje fastighet istället för den lista du vanligtvis arbetar med. För varje ändring du gör i modellen uppdateras databasen genom hela systemet och du kan alltid vara helt säker på att informationen är tillförlitlig. 

  • Flexibel lösning som låter dig fokusera på den del du har mest nytta av.
  • Intuitivt system som snabbt ger information du söker.
  • En grafisk, användarvänlig vy låter dig se exakt hur varje objekt ser ut. 

Komponentregistret

Du får ett fullständigt register på alla dina komponenter - oavsett om det är en projektor, värmeväxlare, brandsläckare eller annan utrustning som du behöver ha koll på. 

Nyckeltal

Konfigurerbar funktion där du alltid får en snabb uppdaterad översikt som är helt dynamisk och anpassad efter den sökning du gjort. 

Karta

Du får en visuell överblick över var dina fastigheter befinner sig med hjälp av Google Maps.

Några kunder som använder lösningen idag

Vill du veta mer?

Vi kontaktar dig och berättar mer. Skriv i meddelanderaden om det är något speciellt som intresserar dig.