Ett fastighetssystem för lärosäten

Pythagoras är ett flexibelt fastighetssystem som kan anpassas efter de utmaningar som lärosäten står inför idag. Standardlösningen är framtagen tillsammans med ett flertalet lärosäten som använder systemet – exempelvis när det kommer till kostnadsfördelning eller effektiv hantering av felanmälan. Genom en intuitiv portal erbjuder vi en integrerad upplevelse som omfattar allt från ett digitalt arkiv på era ritningar till ekonomisk och teknisk förvaltning, allt tillgängligt i molnet. Med all data samlad i ett och samma system blir arbetet mer effektivt. Från ytoptimering till avtalsförvaltning och fastighetsstrategi, våra moduler är fullt integrerade och sökbara. Informationsöar hör till det förflutna, och våra API:er är redo att skapa synergier med andra system och sensorer.

3D Modeller på samtliga lokaler

Möjligheten att skapa digitala modeller underlättar många aspekter av fastighetsförvaltningen för lärosäten. På ett visuellt tydligt sätt kan du hålla lärosalarna uppdaterade och vägleda studenter till rätt plats. Du kan smidigt hantera intern kostnadsfördelning, ytor samt all utrustning, inklusive forskningsutrustning och projektorer. Även i arbetet med lokalvård används modellerna av era fastigheter vilket gör att arbetet kan utföras effektivare. Med exakta modeller som bygger på samma information, i ett heltäckande system effektiviseras allt från planering till återrapportering.

Kontinuerligt stöd och struktur

Vår arbetsprocess är grundad i bred erfarenhet och ger en tydlig struktur för resurshantering och implementering av ert nya fastighetssystem. Våra experter finns tillgängliga från start och erbjuder kontinuerligt stöd för att säkerställa att systemet fortsätter att stödja era behov även efter implementeringen.

  • Lättanvänt system för alla användare tack vare den visuella grafiken i systemet
  • Vi är en helhetslösning. Ett system, samma gränssnitt
  • Du kan enkelt hantera dina ritningar/modeller när dina lokaler förändras

Vårt system tar fastighetsinformation från utskrivna papper med ritade linjer och förvandlar dem till en digital och tillgänglig resurs för hela din organisation.

Läs mer här

Ett flexibelt och effektivt sätt att avisera – oavsett vilken avtalstyp det rör sig om. Ett integrerat avtalshanteringssystem gör även att du aldrig missar att ett avtal löper ut eller behöver omförhandlas.

Läs mer här

En lösning som täcker hela processen – från försäljning till kvalitetsuppföljning. Alla funktionsdelar är fullt integrerade, men du kan också använda dem separat efter behov.

Läs mer här

Jag vill veta mer om er