Ärendehantering

För en effektiv fastighetsförvaltning är en smidig ärendehantering A och O. Pythagoras ärendehanteringssystem integrerar arbetsordrar, felanmälningar och beställningar i en användarvänlig miljö. Genom den mobila appen har driftpersonalen omedelbar åtkomst till nödvändig information på plats, vilket underlättar för snabb återrapportering.

  • Flexibelt och transparent ärendeflöde 
  • Notifieringar om statusuppdateringar
  • Anpassade miljöer för interna och externa användare

Komplett ärendehantering

Du har möjlighet att hantera allt från enkla felanmälningar, som en trasig lampa, till större underhållsprojekt som involverar hela organisationen. Hela arbetsprocessen kan hanteras i ett och samma system. Det blir enklare för alla involverade och inget hamnar mellan stolarna. Oavsett om du är vaktmästare eller ansvarig för budgeten, kan du samarbeta och kommunicera på ett enkelt sätt.

Analys och optimering

Genom att använda systemets data får du tillgång till nyckeltal som effektivt analyserar informationen. Hur ofta går något sönder? När behöver det bytas ut? Genom att identifiera mönster och kostnader kan du på ett strategiskt sätt planera in ditt underhållsarbete och undvika onödiga reparationer. En välorganiserad ärendehantering ger snabba svar och ger dig kontroll över din verksamhets driftsäkerhet. Systemet har även funktioner för SLA hantering för utförandetider och uppföljning. 

Trygg kommunikation

Med intern personal, externa entreprenörer och leverantörer i samma miljö blir det smidigt att få en samlad översikt av nuläget. Driftpersonalen kan direkt svara på frågor genom löpande uppdateringar. Det skapar en trygghet att tydligt se vilken status ärendet har, när det påbörjas, vem som hanterar det och när det förväntas bli löst.

Samlad bild

Genom att alla olika moduler är sömlöst integrerade kan du skapa beställningar i planerat underhåll eller felanmälningar i tillsyn och skötsel. Det fungerar lika bra för alla olika ändamål och ger dig en helhetsbild.

Uppföljning

I varje ärende finns en funktion som låter utföraren och anmälaren kommunicera. Alla har tillgång till den information de behöver för att utföra sitt arbete. Anmälaren ser enkelt statusen på ärendet de lagt, även om det är en extern entreprenör som hanterar det.

Mobil app

Via en specialutvecklad app kan driftpersonal få all information och funktioner de behöver för att utföra sitt arbete oavsett plats. Efterarbetet effektiviseras genom funktioner för dokumentation i form av dokument och bilder.

Vill du veta mer?

Vi kontaktar dig och berättar mer. Skriv i meddelanderaden om det är något speciellt som intresserar dig.