Tillsyn och skötsel

Öka livslängden på dina förvaltningsobjekt och minska långsiktiga underhållskostnader med regelbunden tillsyn och skötsel. Du hanterar hela processen, från planering till genomförande i samma system och app. Systemet hjälper dig hålla koll på stora mängder ärenden så åtgärder kan sättas in i rätt tid.

  • Tydlig översikt för smidig hantering av stora mängder åtgärder och ronderingslistor
  • Planeringsverktyg för att underlätta resurshantering
  • Uppföljning av planerat, utfört och kvarstående åtgärder

Planeringsverktyg

Maximera effektiviteten och förenkla kommunikationen med ett kalenderverktyg där förändringar slår igenom omedelbart. Det ger dig en visuell helhetsbild över alla åtgärder där du jämnt fördelar arbetsbördan för driftpersonalen. Systemet skapar sen rondlistor för hela året baserat på tid, plats och ansvarig.

Minskat personberoende

I det digitala systemstödet tilldelar du åtgärder till rätt driftgrupper och användare. Vare sig det är interna resurser eller externa entreprenörer. All väsentlig information finns tillgänglig så att vem som helst inom en driftgrupp eller entreprenad kan ta sig an uppgiften. Det ersätter beroendet av den enskilde experten och ger en trygghet att arbetet blir gjort.

Tillgång överallt

För arbetet på fält finns en fullt integrerad app som håller organisationen uppdaterad i realtid. Driftpersonalen har tillgång till all nödvändig information för smidig hantering och återrapportering. Appen innebär även att du kan genomföra insatser direkt på plats. Till hjälp finns en digital modell över lokalerna som ett visuellt redskap.

Helhetslösning

Det helintegrerade systemstödet har allt som behövs för att kunna slutföra åtgärden. Exempelvis kan du göra felanmälningar kopplat till den åtgärd du hanterar, direkt på plats.

Tydlig översikt

Kalenderfunktionen ger en översikt över alla inplanerade åtgärder. I takt med att behov och förutsättningar förändras kan du enkelt anpassa, justera och planera om.

Rondering via app

Appen är designad för det dagliga arbetet med ronderingar och säkerställer att driftpersonalen har aktuell information om planerade åtgärder, oavsett var de befinner sig.

Vill du veta mer?

Vi kontaktar dig och berättar mer. Skriv i meddelanderaden om det är något speciellt som intresserar dig.