Partners

Pyhagoras fastighetsystem har färdiga API:er som gör det möjligt att skapa synergier med andra system och exempelvis sensorer. Våra partners har en stor del i våra lösningar, här kan du läsa mer.

logo-metry-full-red

Med Metry kan du automatisera insamlingen av energidata från alla mätare oavsett märke och nätbolag. Metry passar både för de som förvaltar ett fåtal komplexa byggnader och de som har hand om ett bestånd som är spritt över flera länder.

Få en översikt av ert bestånds energiprestanda genom att snabbt koppla upp huvudmätarna från era nätbolag. Lägg till mer högupplöst data från egna mätare, koppla upp solanläggningar, laddstolpar och undercentraler. Metry har färdiga insamlingsmetoder för över 700 datakällor i norra Europa, och kan enkelt integrera till nya energileverantörer, smarta mätare och sensorer oavsett protokoll och tillverkare.

All energidata som samlas in med Metry kvalitetssäkras och struktureras, så att den enkelt kan användas i Pythagoras där du följer upp olika byggnader, lokaler eller hyresgäster på ett enkelt sätt.

Läs mer på www.metry.io

Yanzi

Yanzi är vår hårdvarupartner när det gäller sensorer. Yanzi har en stor kapacitet och kan stötta upp till 50 000 sensorer i bara en byggnad. Med Pythagoras får du tillgång till data vad gäller luftkvalité, värme och beläggningsgrad i dina fastigheter - ner till varje enskilt rum.

Läs mer på https://www.yanzi.se/

Andra integrationer

Vi integrerar med andra system, till exempel:

  • ekonomisystem
  • HR-system
  • schemaläggningssystem
  • rumsbokningssystem
  • andra Facility Management-system

Integrationer mellan våra lösningar och andra system kan göras med hjälp av webb-services-gränssnitt (RESTful API) och filöverföringar.

Jag är intresserad av att bli partner