Inventarier & möbler

I vår lösning kan du hantera alla typer av inventarier, till exempel teknikutrustning, undercentraler och möbler.

Alla inventarier som registreras i vår lösning vet sina geografiska positioner. Detta gör det enkelt för dig att söka efter och hålla reda på viktiga inventarier.

vår lösning visualiseras dina inventarier i grafiska modeller baserade på ritningar av dina byggnader. De grafiska modellerna ger dig en överblick av dina inventarier och deras placeringar på de våningsplan de befinner sig på.

Vill du veta mer?  Kontakta oss  >>