Våra kundcase

Här kan du läsa om våra samarbeten med olika kunder och hur kunderna själva upplever samarbetet med oss. Du kan läsa mer om alla ämnen som står markerade under respektive kund genom att klicka på ämnet du är intresserad av.

Högskolan i Gävle har valt Pythagoras som leverantör av ett flexibelt fastighets- och ritningshanteringssystem

Högskolan i Gävle ville få bättre kostnadskontroll och hålla koll på sina lokaler och ytor. Lösningen integrerar ritningar och hyresavtal för kostnadsprognoser, planering och underlättar även brandskyddsarbete.

Se detta kundcase...

Migrationsverket tar hjälp av Pythagoras AB för att rusta sig för att klara dynamiska förändringar

Migrationsverket har valt att implementera ett centralt fastighetssystem för att hantera sina komplexa behov inom lokalförvaltning och facilities management. Systemet ska skapa en gemensam och effektiv process för hela organisationen.

Se detta kundcase...

Tornberget har valt Pythagoras AB som leverantör av ett nytt fastighetssystem

Fastighetsförvaltningsbolaget i Haninge valde Pythagoras som sin leverantör av ett nytt fastighetssystem. Systemet kommer att användas för att förbättra effektiviteten och kvaliteten i Tornbergets förvaltningsarbete och inkluderar hantering av avtal och ärenden.

Se detta kundcase...

Göteborgs universitet har valt Pythagoras AB som leverantör av ett nytt fastighetssystem

Universitetet behövde ett nytt fastighetssystem för att effektivisera förvaltningsarbetet. En strategisk satsning för att hantera in- och uthyrning, kontraktshantering, ritningar och andra fastighetsrelaterade uppgifter.

Se detta kundcase...