Publicering

Grunden för en bra leverans bygger på god kommunikation med kunden och lokalvårdaren. Med vår helhetslösning kan du enkelt sammanställa och publicera relevant information. Information kan antingen spridas via en webbportal eller en lokalvårdare som har tillgång till en mobil/surfplatta.

Publicering av information genomförs bland annat med:

 • Grafisk visualisering av data med ritningar
 • Interna/externa rapporter i Excel- eller PDF-format
 • Realtidsinformation
 • Lokalvårdsinformation
  • Städdagar
  • Städnivåer
  • Avvikelser
  • In- och utcheckningar​
  • Kvalitetsuppföljningar

Vill du veta mer?  Kontakta oss  >>