Slövde kommun väljer Pythagoras

Skövde kommun väljer Pythagoras för bättre kontroll av sin fastighetsförvaltning

Skövde kommun befann sig i ett läge där deras befintliga fastighetssystem skulle avvecklas och de var därför tvungna att genomföra en upphandling. Efter att ha fått flera svar på sin upphandling, inleddes en grundlig utvärdering i samarbete med olika delar av organisationen för att fastställa kvalitetskraven och välja den bästa lösningen. Ett av de främsta kriterierna var användarvänlighet. 

Valet föll på Pythagoras fastighetssystem då det ansågs erbjuda en tydlig överblick, vara visuellt tilltalande och enkelt att använda. Pythagoras kommer att tillhandahålla en helhetslösning för kommunen, inklusive ritningar, avtalshantering, ärendehantering, felanmälan, planerat underhåll, lokalvård och arrenden. 

Avtalsperioden är på fyra år och kan sedan förnyas automatiskt upp till tre gånger på två år. 

Lars Eriksson, teknisk chef på sektor service i kommunen, uttrycker: 

”Genom att införa Pythagoras ser vi fram emot att få ordning och reda i vår fastighets- och markförvaltning. Vi hoppas kunna spara tid och resurser genom att ha all information samlad i ett och samma system”.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Lars Eriksson, Teknik chef, Skövde kommun
lars.eriksson@skovde.se

Om Pythagoras

Startades 1995 i Stockholm och är ett av Sveriges första, webbaserade fastighetssystem. Pythagoras är ett fastighetssystem som hjälper företag och organisationer att hantera strategisk information kring sitt fastighetsbestånd. Plattformens visuella gränssnitt gör det enkelt komma åt fastighetsinformation, teknisk förvaltning, lokalvård, avtal och fakturering för respektive fastighet i systemet. www.pythagoras.se

Postat i - innehåller: | |

Se mer kunskap

Inlägg

Webinar: Smart lokalvård

Känner du att du inte har full kontroll över dina lokalvårdskostnader och du har en känsla av att kostnaderna bara…

Läs mer...
Inlägg

Så kan kostnadsfördelning i fastighetssystemet underlätta och ge koll

Beräknar ni internhyror i fastighetssystemet eller kämpar ni med Excel och schabloner som inte stämmer med verkligheten? När du sedan…

Läs mer...
Inlägg

Webinar: Kostnadsfördelning

Pythagoras Kostnadsfördelning hanterar alla dina interna kostnader på ett automatiserat och flexibelt sätt. När en avdelning eller intern hyresgäst ändrar…

Läs mer...