Bjuv

Bjuvs kommun – på väg mot en automatiserad framtid

Avsaknaden av ett fungerande avtalssystem och ett system som kunde effektivisera städning och lokalskötsel var bakgrunden till att Bjuvs kommun slöt avtal med Pythagoras. Men det stannade inte där. Ett avancerat projekt som, med hjälp av IoT och robotbaserad städning, skapar nya möjligheter för förbättrad inomhusmiljö tillkom också.

I Bjuv, strax öster om Helsingborg, brottades kommunen med en alltmer svårhanterlig situation vad gäller hyresavtal och hyresregister.

– Vi behövde få bättre ordning på det där. Även om vi hade ett fastighetsregister som funkade hyfsat klarade det inte riktigt av att möta våra behov vad gäller avtalsbiten med avtalshantering, uppföljningar och liknande, så vi gjorde en upphandling för den här typen av tjänster och valde till slut Pythagoras, säger Damir Ibrahimovic, fastighetschef på Bjuvs kommun.

Bättre överblick över avtalen

Kommunen behövde också få bättre kontroll på städning och lokalskötsel. Därför upphandlades också en så kallad städmodul.

– Syftet med den är att få bättre koll på städkostnaderna än vad vi har i dag. Med det system vi använt fram till nu kan vi inte mäta effektiviteten så bra. Men med hjälp av fastighetsdata som adresser, ytor och ritningar som vi lägger in i systemet nu kommer vi att kunna analysera och effektivisera städningen bättre än tidigare och på så vis spara pengar.

För Pythagoras del är det ganska vanligt att det är så här det börjar: kunden köper en eller ett par funktioner och bygger sedan ut systemet allt eftersom mognaden växer och behoven ökar.

– De flesta börjar med en eller ett par funktioner för områden man vill få bättre kontroll på. Sedan växer systemet efter hand med olika funktioner, säger Pali Horvat, försäljningschef på Pythagoras.

Lokalskötsel i teknikens framkant

Men den här gången får Pythagoras vara med på en helt ny resa redan från start, en resa som inkluderar robotar och IoT (Internet of things).

– Bjuvs kommun har startat ett projekt och sökt utvecklingspengar från Vinnova. Vi var en av fem kommuner som beviljades bidrag för ett projekt som går ut på att med avancerad teknik förbättra inomhusmiljön i kommunens lokaler, säger Carl Granklint Rask, projektledare på Bjuvs kommun.

­– Projektet går ut på att införa IoT-lösningar inom tre områden som kompletterar varandra och bidrar till att skapa en bättre inomhusmiljö och samtidigt spara energi.

Behovsstyrning och automatisering

– Systemet är väldigt hi-tech och baseras på olika sorters sensorer och styrsystem. Fokus ligger på behovsstyrning och automatisering av värme, ventilation, belysning och lokalvård. Målet är att sänka energiförbrukningen och samtidigt uppnå en bättre inomhusmiljö, säger Damir Ibrahimovic.

Med hjälp av sensorer och styrsystem kan systemet till exempel reglera ljusmängden inomhus i förhållande till dagsljuset. Andra sensorer styr värme och ventilation och kan även reglera CO2 och luftmängd.

– Det handlar också om att utifrån både rådande och förväntad väderlek anpassa uppvärmningen. Blir det kallt höjs värmen, blir det varmt dras den ner, säger Damir Ibrahimovic.

Robotar städar

Även lokalvården ingår i Vinnova-projektet.

– Här handlar det om digitaliserade rutiner baserade på uppmätta behov. Målet är bättre städresultat och arbetsmiljö, men också förbättringar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Konceptet beräknas kunna effektivisera städtiden med ca 15–20 %.

För Pythagoras del är projektet en stor experimentverkstad med möjlighet att lära sig mer.

– För oss är det jättespännande att vara med i det här projektet. Vi får prova på att integrera vårt system med annan avancerad teknik och flytta gränserna för vad vi kan göra när IoT växer och blir alltmer integrerat i samhället. Det här är så mycket framkant det kan bli och det är där vi vill vara, säger Pali Horvat.

– För oss på Bjuvs kommun är det väldigt spännande att jobba med detta, samtidigt som vi kommer i gång med Pythagoras fastighetssystem. Och alla som är involverade tycker att det är väldigt roligt, avslutar Damir Ibrahimovic.

Kundcase Innehåller: | | | |

Se fler kundcase

kungsbacka kommun

Hela kommunens fastighetsrelaterade information på ett ställe

Kungsbacka kommun använder Pythagoras för en överblick och bättre samarbete mellan enheter.

Se detta kundcase...
Hans Rostedt på Epiroc

Epiroc stöttar verksamheten med digitaliserad felanmälan och beställningar

Epiroc, en ledande leverantör inom gruv- och anläggningsindustrin använder Pythagoras för felanmälan och beställningar. Lyssna och se Hans Rostedt dela

Se detta kundcase...

Ulricehamns kommun effektiviserar felanmälan

Ulricehamns kommun gick från att skriva ut papper med felanmälan till att effektivisera processen med hjälp av Pythagoras felanmälan och…

Se detta kundcase...