Benchmarking

Vår lösning är ett webbaserat analysverktyg. Utifrån valda parametrar kan du använda vår lösning till att skapa en visuell överblick av din organisation. Den visuella överblicken kan byggas upp av grafer och/eller statistikrapporter. All information som du och dina kollegor registrerar i vår lösning kan generera nyckeltal som ni kan sprida i er organisation.

I vår lösning har vi bakat in en automatisk intern benchmarking. Extern benchmarking hanterar vi ihop med IFMA som initierar och stödjer FM-relaterad benchmarking.

Vill du veta mer?  Kontakta oss  >>