Lokalvård planering

Vårt planeringsverktyg ger dig allt du behöver för att beskriva hur, när och vilken kostnad ett lokalvårdsuppdrag kan innebära. Genom att använda en digital modell som ett visuellt verktyg kan du enkelt samla och analysera informationen du behöver. Systemet samlar data som frekvenser, städdagar, områden och andra relevanta faktorer för att göra planeringen av scheman och arbetspass mer effektiva. Flexibiliteten i lösningen gör det möjligt för dig att välja den detaljnivå du föredrar.

  • Exakta och noggranna beräkningar 
  • Användarvänligt verktyg för planering
  • Flexibel funktion för att hantera städtider och kostnader

Exakta beräkningar 

När din uppdragsgivare lägger en beställning används en modell av deras byggnad vilket ger exakta tidsangivelser för olika ytor. Systemet beräknar kostnaden baserat på tid, vilket ger dig en noggrannhet i beräkningarna som gör att du tydligt kan redovisa för kunden vad varje del av uppdraget kostar – en transparens som skapar tydlighet mot kunden och gör det möjligt att analysera och optimera uppdraget i efterhand.

Smidig planering

Med uppdraget accepterat har du all information du behöver tillgängligt i systemet. Med hjälp av den grafiska modellen, kalkyler, nyckeltal och rapporter får du snabba och precisa svar på hur uppdraget ser ut, både på en detaljerad och aggregerad nivå. Du har verktyg för en effektiv resursplanering baserat på parametrar som till exempel frekvens, dagar och ytor. Genom att använda planeringsverktyget får du en detaljerad plan med information om tidsåtgång och resursbehov, vilket skapar förutsättningar för att jobba med schemaläggningen. 

Samla in grunddata

Ditt arbete i planeringsfasen skapar grunden för en smidigt övergång till andra funktioner inom lokalvården.

Stöd i resursplanering

Genom tillgång till all data ger systemet dig en tydlig bild av behov och resurssättning för varje uppdrag.

Helhetslösning

Systemet möjliggör en välplanerad lokalvårdsleverans som stöttar dig med smarta funktioner genom hela arbetsprocessen. Från planering till genomförande erbjuder systemet effektiva verktyg för en transparent och framgångsrik lokalvårdsverksamhet.

Jag vill veta mer om Lokalvårdsplanering