Lokalvård utförande

Tack vare verktyg som planering, kalkylering och digitala modeller har systemet allt du behöver för att kunna utföra lokalvårdsuppdraget så effektivt som möjligt. Personalen jobbar i en mobil app med modellerna som visuellt redskap. Appen är sömlöst integrerad i systemet, vilket ger dig en realtidsuppdaterad bild av läget och möjligheter till enkel kommunikation mellan olika parter i driften. 

  • Användarvänlig app för lokalvårdaren
  • Förenklar kommunikation mellan lokalvårdaren och administrationen
  • Goda möjligheter till återrapportering skapar underlag för en optimal leverans

Hantera avvikelser

Vår användarvänliga app ger lokalvårdarna möjlighet att rapportera avvikelser och kommunicera direkt med chefen. Om det uppstår avvikelser, som till exempel ett möte som hindrar städning, kan lokalvårdaren fotografera och kommentera för att förklara situationen. Den mobila appen gör det också möjligt att ta emot beställningar och förfrågningar direkt på plats. 

Verktyg för lokalvårdare

När lokalvårdaren loggar in i appen ser hen sitt individuella schema. Med stöd av digitala modeller ser hen tydligt var, när och hur något ska städas. Städinstruktioner, videoklipp och listor underlättar arbetet och gör processen okomplicerad och tillgänglig för alla, oberoende av språk. Det tydliga gränssnittet, med användarvänliga funktioner – såsom färgkodade rubriker, ger en tydlig bild av varje uppdrag. 

Kvalitetsuppföljning

Efter avslutat uppdrag har du möjligheten att följa upp och utvärdera kvaliteten på städningen i en separat app för att se över om behovet av förändring behövs i leveransen. Beställaren kan ta del av resultatet som används som underlag för att utvärdera om någonting behöver förändras inför kommande uppdrag. Insikter från kvalitetsuppföljningen kan resultera i förändringar av grunddata vilket leder till nya tider, priser och scheman för lokalvården.

Planering utifrån verkligheten

Det kan vara skillnad på den planerade och faktiskt tiden. Behöver planeringen justeras för att bibehålla kvaliteten kan du enkelt anpassa leveransen efter datan som du samlar in.

Lokalvårdarens vardag

Appen för lokalvårdaren är utvecklad med stor hänsyn till användarupplevelsen. Färgkoder och tydliga rubriker underlättar arbetsdagen. Återrapportering med bilder gör det enkelt att förklara orsaken till att något skett.

Kvalitetsuppföljning

Gör kvalitetsuppföljning på det utförda arbetet via app. Genom att analysera resultaten och identifiera eventuella utmaningar kan du justera processen för att uppnå ett bättre resultat. Det är enkelt att dela informationen med uppdragsgivaren för att skapa transparens baserat på fakta och tillsammans titta på åtgärdsplaner.

Vill du veta mer?

Vi kontaktar dig och berättar mer. Skriv i meddelanderaden om det är något speciellt som intresserar dig.