Intern kostnadsfördelning i fastighetssystemet

Så kan kostnadsfördelning i fastighetssystemet underlätta och ge koll

Beräknar ni internhyror i fastighetssystemet eller kämpar ni med Excel och schabloner som inte stämmer med verkligheten? När du sedan rapporterar till ekonomiavdelningen tar det onödigt mycket tid att få det korrekt.

Det finns många fördelar med att kunna räkna ut internhyran snabbare och mer verklighetsbaserat. Ett exempel är såklart att slippa lägga tid på efterhandsjusteringar. Ett annat kan vara ett positivare internt arbetsklimat, när ni får bättre koll på läget. 

Vi på Pythagoras fastighetssystem ser särskilt att företag med kontorsytor ofta brottas med den här problematiken då det, i dagens post-covida samhälle med hybrida arbetssätt, blivit väldigt svårt att förutsäga hur mycket kontorsplatserna kommer utnyttjas. Vi kommer använda ett sånt scenario för att illustrera vår poäng i den här artikeln, men det finns såklart många andra scenarion där en effektiv kostnadsfördelning blir önskvärd.

Allokera ytor istället för att beräkna baserat på huvuden

Om ni skippar schabloner som utgår ifrån antal huvuden på en avdelning och istället allokerar ytor per avdelning i fastighetssystemet – så kan du få en exakt beräkning på de ytor som en avdelning ska ha till sitt förfogande. Du kan t.o.m fördela per arbetsplats om du har koll på antalet komponenter/sittplatser i ett rum. Då kan du enkelt hålla koll på vilka platser som ska debiteras vilken avdelning. I nästa steg kan man tänka sig att du vill få fram det faktiska användandet och att du då kopplar på sensorer som mäter beläggningen.

Snabba upp processen och återspegla verkligheten i realtid

På det här sättet blir du inte beroende av fastlåsta schabloner i en årlig budget, som behöver efterjusteras, då du ändå omallokerar ytor i dina modeller i fastighetssystemet. Så snart en avdelning har fått mer eller mindre yta i modellen, räknas detta om i internhyran och du kan göra en uppföljning av interndebitering varje månad och samtidigt hålla fastighetssystem uppdaterat. Din månadsrapportering till ekonomiavdelningen blir alltid korrekt och de interna hyresgästerna debiteras en faktisk återspegling av verkligheten. Historiken finns kvar i fastighetssystemet så att du alltid kan gå tillbaka och jämföra med t.ex. föregående år.

Så löser vi intern kostnadsfördelning i Pythagoras fastighetssystem

I Pythagoras fastighetssystem har vi nyligen lanserat en modul som automatiserar företag och organisationers interna kostnadsfördelningar på ett flexibelt sätt. Automationen kopplas ihop med visuella modeller och avtal, vilket gör det enkelt och snabbt att omfördela interna kostnader så ofta som varje månad.  I tillägg går det att följa upp i budget, prognos och utfall för att hantera förändringar samt jämföra historisk data.

Om ytor ritas om eller omfördelas mappas förändringen upp mot avtalet på vald yta. Omfördelningen av ytor gör att de interna avtalen och därmed kostnaderna uppdateras automatiskt.

Läs mer om intern kostnadsfördelning i Pythagoras fastighetssystem här

Postat i - innehåller:

Sofi Simberg

Modulexpert på Pythagoras sedan 2023. Min expertis sträcker sig från implementering av fastighetssystem till förvaltning med fokus på optimering av processer inom avtalshantering och ekonomisk uppföljning. Älskar skidåkning och all annan aktivitet som innefattar fart, spänning och rejäl släng av adrenalin!

Vill du veta mer om kostnadsfördelning i Pythagoras fastighetssystem?

Se mer kunskap

fastighetssystem-rumstyper
Inlägg

Effektivare förvaltning med digitala ritningar i fastighetssystemet

Genom att basera din fastighetsförvaltning på ritningar/modeller kan du skapa en effektivare förvaltning.

Läs mer...
Inlägg

Automatisk kostnadsfördelning i fastighetssystemet – varför då? 

En organisations budget läggs ofta på helår och systemförvaltare för fastighetssystemet nycklar ut internhyror till olika avdelningar baserat på schabloner….

Läs mer...
Inlägg

Nordic Workplace 12 november

Vi ses väl på Nordic Workplace/IFMA den 12 november på Sergel Hub? Vår vd, Mattias Arnelund, kommer att vara värd…

Läs mer...