Teknik

Alla våra lösningar bygger på den senaste tekniken och är helt molnbaserade SaaS-tjänster. För att kommunicera data och grafik kan Webservices-baserade integrationer göras med alla typer av system. Våra kraftfulla mobila appar använder vår GeoModel för att visualisera grafik. För mer information om vår GeoModel, se punkten med namnet "Smart Buildings och Internet of Things".

Vill du veta mer?  Kontakta oss  >>