Säkerhet

För oss kommer säkerhet i första rummet. All trafik är krypterad. PEN-tester (Penetration tests) utförs regelbundet av oberoende företag. De punkter som framkommer under PEN-testerna åtgärdas.

Vill du veta mer?  Kontakta oss  >>