Molntjänst

It-lösningar som tillhandahålls över internet kallas för molntjänster. Funktioner som du traditionellt skött på din egen dator hanterar vi genom molntjänster.

Vår lösning erbjuder

  • privat moln
  • hög säkerhet
  • mobilitet och flexibilitet.

Vi kan leverera våra lösningar som molntjänster (SaaS) eller On-premises-lösningar.

Vill du veta mer?  Kontakta oss  >>