Smart Buildings och Internet of Things (IoT)

Vi har utvecklat en unik plattform för Smart Buildings och IoT. En grundsten i vår unika plattform utgörs av en GeoModel i 3D. I 3D-modellen kan du se alla tänkbara IoT-enheter och deras värden. IoT-enheter kan exempelvis utgöras av energimätare, skrivare, kaffemaskiner och sensorer av olika slag.​

I 3D-modellen kan du både se livedata och trender över tid.

Vill du veta mer?  Kontakta oss  >>