Mediaförbrukning

Med vår lösning kan du mäta mediaförbrukningen i din organisation och samla alla mätvärden på ett och samma ställe. När du ska mäta mediaförbrukning kan du antingen göra manuella mätningar eller automatiska mätningar. Automatiska mätningar av mediaförbrukning sker med hjälp av sensorer eller integrationer. Vid automatiska mätningar generas nyckeltal som du kan använda vid benchmarking och analys och optimering av mediaförbrukningen i din organisation.

Med vår lösning har du möjlighet att mäta faktisk mediaförbrukning mot uppsatta mål, vilket bidrar till ett mer hållbart fastighetsägande.

Vill du veta mer?  Kontakta oss  >>