Förvaltning

I vår lösning kan du hantera ett flertal ärendetyper, till exempel felanmälan och planerat underhåll. Med behörighetsanpassad åtkomst kan du skapa rollbaserade arbetsflöden för den eller de ärendetyper du väljer att hantera i lösningen.

Vår lösning ger dig möjlighet att följa ärenden i realtid. När du har möjlighet att följa ärenden i realtid kan du göra detaljerade analyser av ärendehanteringen i din organisation. På så sätt kan vår lösning hjälpa dig att utvärdera och optimera ärendehanteringen i din organisation. Vi vet att ingen kund är den andra lik. Därför anpassar vi arbetsflöden och processer utifrån dina behov och önskemål.

Här är några exempel på standardfunktioner:

  • Felanmälan
  • Ärendehantering
  • Planerat underhåll
  • Besiktning och ronderingar
  • Beställningar
  • Anläggningar/Inventarier
  • Garantihantering

Vill du veta mer?  Kontakta oss  >>