Finansiell information

Med vår lösning kan du hantera dina fastighetersmarknadsvärde och taxerade värde. I vår lösning blir din totala hyresintäkt och/eller belåning lättöverskådlig. Hyresintäkter och belåning visualiseras grafiskt per region, fastighet, fastighetstyp eller byggnad och alla värden aggregeras uppåt i önskad hierarki.

I vår lösning har du möjlighet att lägga budget för framtida investeringar. Vår lösning gör det även möjligt för dig att hantera flertalet valutor. Valutahantering sker med hjälp av en valutahanterare som finns inbyggd i lösningen.

Vill du veta mer?  Kontakta oss  >>