Produktion

Med vår lösning kan du på ett enkelt och tydligt sätt planera din vardag utifrån den information som finns tillgänglig i ditt eller dina avtal.

Med vår lösning kan du bland annat

  • städplanera
  • skapa scheman
  • beräkna avverkningsgrader
  • skapa städbeskrivningar
  • hantera tilläggsbeställningar​
  • rapportera avvikelser.​

Vår lösning hjälper dig att visualisera kommunikationen med kunden och lokalvårdaren så att alla vet vad som ska göras, när det ska göras och med vilken kvalitet en tjänst ska levereras. Kommunikationen kan ske i realtid med mobila appar.

Vill du veta mer?  Kontakta oss  >>