Management

För att du ska kunna fatta rätt beslut måste du ha rätt information tillgänglig. I vår lösning visualiseras information på ett enkelt och tydligt sätt i realtid. Informationen visualiseras med hjälp av grafik och nyckeltal. Detta ger dig möjlighet att effektivisera leveransen i samarbetet med kunden och lokalvårdaren.

Med vår lösning kan du bland annat följa upp

  • avverkningsgrader
  • städytor
  • städtider
  • kostnader
  • intäkter
  • avvikelser.

Med vår lösning kan du även följa upp

  • rapporter
  • kvalitetsundersökningar​.

Vill du veta mer?  Kontakta oss  >>