Lokalvårdshantering

Med vår lösning kan du enkelt registrera och uppdatera information om hur dina ytor ska städas. Detta med hjälp av grafiska modeller och/eller listor med information. Du kan även beräkna städtider, ta fram kalkylpriser, lägga scheman och hantera lokalvårdsavtal. Via en mobil app har du dessutom möjlighet att följa lokalvårdsarbete i realtid.

Om vår lösning kopplas till ditt ekonomisystem kan du använda vår lösning till att fakturera lokalvårdstjänster och publicera information.

Vår lokalvårdslösning är en helhetslösning som täcker allt från försäljning till kvalitetsuppföljning.

I vår lösning är alla funktionsdelar fullt integrerade med varandra men du kan även använda dem separat.

Här ser du några exempel på kunder som valt att jobba med vår lokalvårdslösning:

Kungsbacka Region Norrbotten

Vill du veta mer?  Kontakta oss  >>