Kvalitetsuppföljning

En viktig del av leveransen är att alla parter är överens om vilken kvalitet som ska levereras. Vår lösning gör det enkelt för dig att tillsammans med kunden följa upp kvaliteten på leveransen. Utifrån kundens behov kan du bland annat skapa flera olika egendefinierande kvalitetsuppföljningar. Kvalitetsuppföljningar kan exempelvis genomföras med mobila appar.

Vår lösning stödjer bland annat följande kvalitetskontroller:

  • INSTA800
  • Dansk hygienstandard​
  • egenkontroller.

Vill du veta mer?  Kontakta oss  >>