Debitering/fakturering

Med vår helhetslösning får du full kontroll på all debitering och fakturering som sker under avtalstiden. Vår lösning skickar in allt ekonomiskt underlag till ditt befintliga ekonomisystem. Lösningen ger dig även möjlighet att jämföra budget mot utfall inkluderat alla förändringar som sker under avtalstiden.

Med vår lösning kan du bland annat:​

  • Skapa fakturaunderlag​
  • Följa avtalsförändringar​
  • Skapa prognoser​
  • Ta ut jämförelserapporter​
  • Enkelt se viktiga nyckeltal​
  • Skapa en integration mot ditt ekonomisystem​

Vill du veta mer?  Kontakta oss  >>