Debitering/fakturering

Med vår lösning får du full kontroll på all debitering och fakturering som sker under avtalstiden. Vår lösning skickar in allt ekonomiskt underlag i ditt ekonomisystem.

Vår lösning ger dig möjlighet att jämföra budget mot utfall inkluderat alla förändringar som sker under avtalstiden.

Med vår lösning kan du bland annat

  • skapa fakturaunderlag​
  • följa avtalsförändringar​
  • skapa prognoser​
  • ta ut jämförelserapporter​
  • se viktiga nyckeltal.​

Vår lösning kan integreras mot ditt ekonomisystem.

Vill du veta mer?  Kontakta oss  >>