SHIS

Pythagoras hjälper Stiftelsen SHIS Bostäder i sin digitaliseringsresa med ett nytt fastighetssystem

Pythagoras har slutit ett avtal med Stiftelsen SHIS Bostäder (SHIS Bostäder) att leverera sitt moderna fastighetssystem. Avtalet löper under fyra år, med option på förlängning i ytterligare totalt sex år och systemet kommer att hantera allt kring fastighetsförvaltning, avtalshantering och digitala besiktningar. Det nya fastighetssystemet upphandlas som ett led i SHIS Bostäders digitalisering och förväntas effektivisera arbetsprocesser och underlätta hanteringen för användarna då en viktig del i valet av system var att det hade ett enkelt och överskådligt gränssnitt. Införandet av systemet kommer att påbörjas i höst och implementeras iterativt under de nästa 1,5 åren.

”SHIS är mycket glada över att teckna detta avtal för det nya fastighetssystemet, vilket är en viktig milstolpe i vår digitaliseringsresa. Vi hoppas att systemet ska ge oss nödvändiga verktyg för att effektivisera vår verksamhet och öka kvaliteten i våra tjänster. Implementeringen av det nya fastighetssystemet påbörjas i höst och SHIS Bostäder ser fram emot att dra nytta av dess fördelar. Genom detta strategiska steg tar vi ett stort kliv framåt i vår digitaliseringsresa och stärker vår förmåga att möta framtidens utmaningar på ett effektivt sätt”

Säger Åsa Öttenius, VD

”Vi är enormt stolta över att Stiftelsen SHIS Bostäder valde Pythagoras och vår förhoppning är att alla användare kommer att ha stor nytta av systemet, tack vare vårt enkla och överskådliga gränssnitt. Vi är väldigt glada över att få vara en del av SHIS Bostäders digitaliseringsresa och vi hoppas på ett gott samarbete många år framöver ”, säger Peter Andersson, vd på Pythagoras.

SHIS Bostäder är Stockholms stads bostadssociala resurs. De erbjuder trygga genomgångsboenden för etablerade och nyanlända stockholmare som av sociala eller ekonomiska skäl har hamnat utanför den ordinarie bostadsmarknaden. SHIS Bostäder tillhandahåller ca 4 100 lägenheter med bostadssocial service eller bostadssocialt stöd, i ungefär 50 fastigheter runtom i Stockholm. SHIS Bostäder äger inga fastigheter utan förhyr av olika kommunala och privata fastighetsbolag.

Kundcase Innehåller: |

Se fler kundcase

kungsbacka kommun

Hela kommunens fastighetsrelaterade information på ett ställe

Kungsbacka kommun använder Pythagoras för en överblick och bättre samarbete mellan enheter.

Se detta kundcase...

Epiroc stöttar verksamheten med digitaliserad felanmälan och beställningar

Epiroc, en ledande leverantör inom gruv- och anläggningsindustrin använder Pythagoras för felanmälan och beställningar. Lyssna och se Hans Rostedt dela

Se detta kundcase...

Ulricehamns kommun effektiviserar felanmälan

Ulricehamns kommun gick från att skriva ut papper med felanmälan till att effektivisera processen med hjälp av Pythagoras felanmälan och…

Se detta kundcase...