Nacka

Nacka kommun förnyar och fördjupar sitt samarbete med Pythagoras

Efter en upphandling har Nacka kommun förnyat och fördjupat sitt samarbete med Pythagoras AB. Under den nya avtalsperioden kommer Nacka kommun koppla på en rad nya tjänster de inte tidigare haft, allt med syftet att förbättra kontrollen över lokaler och fastigheter och effektivisera allt som rör fastighetsbeståndet.

I den nya upphandlingen har Nacka kommun upphandlat tjänster såsom ekonomisk och teknisk förvaltning. Detta för att underlätta planerat underhåll, digital besiktning och felanmälan.

­– För oss är det viktigt att ha ett flexibelt och anpassningsbart fastighetssystem. Vi har, precis som alla andra kommuner, ett stort fastighetsbestånd. Det händer saker hela tiden och det gäller att ha bra kontroll på sådant som hyresavtal och ritningar, men det är också viktigt att underhåll och felanmälan fungerar smidigt, säger Per Hallsten, chef för lokalförsörjningen på Nacka Kommun.

Ett system, olika typer av information

En kommun har väldigt många verksamheter som kräver olika typer av lokaler. Det rör sig om allt från förskolor, skolor, sporthallar och badhus till äldreboenden och bostäder. Det kan även gälla hantering av kommunal mark. Alla områden och olika byggnader har olika behov och det finns också ett behov av att göra olika typer av information lättillgänglig.

– Handlar det om mark är det ofta arrenden det gäller. Är det lokaler kanske det handlar om välfärdsfastigheter såsom skolor, äldreboenden och bostäder för medborgare med beviljad insats.

Flexibilitet och kompatibilitet är A och O

– Nacka kommun har ett fastighetsbestånd som kräver olika typer av hyresavtal, så vi är beroende av ett bra fastighetssystem som hjälper oss att hantera alla dessa varianter, säger Johanna El Mahdi, systemförvaltare på Nacka Kommun.

– Pythagoras system är flexibelt, vi kan få det vi vill ha, men det gäller också att veta vad man vill ha ut. På det viset är det ett system som ställer krav på beställaren. Det gäller att man är noggrann i sitt förarbete, säger Johanna El Mahdi.

Lättillgänglighet är ett krav

– Pythagoras erbjuder ett system som kan användas av alla. Det är viktigt att det är lättillgängligt för de enskilda fastighetsförvaltarna, men också att det går att koppla till egna interna system – i vårt fall ekonomisystemet. Vi har 200–300 fastigheter och det är viktigt för oss att kunna prognostisera underhållsbehov, åtgärder och kostnader samt göra ekonomiska uppföljningar för olika verksamhetsområden och specifika objekt. En betydande del av kommunens budget ligger hos oss, så det är enormt viktigt att vi har full koll på detta.

– Vi vill kunna hålla ihop så mycket som möjligt av allt som händer i en fastighet för att kunna ha kontroll och överblick. Pythagoras system ger oss möjlighet att ta ett bättre grepp kring våra fastigheter, avslutar Per Hallsten.

Se fler kundcase

kungsbacka kommun

Hela kommunens fastighetsrelaterade information på ett ställe

Kungsbacka kommun använder Pythagoras för en överblick och bättre samarbete mellan enheter.

Se detta kundcase...

Epiroc stöttar verksamheten med digitaliserad felanmälan och beställningar

Epiroc, en ledande leverantör inom gruv- och anläggningsindustrin använder Pythagoras för felanmälan och beställningar. Lyssna och se Hans Rostedt dela

Se detta kundcase...

Ulricehamns kommun effektiviserar felanmälan

Ulricehamns kommun gick från att skriva ut papper med felanmälan till att effektivisera processen med hjälp av Pythagoras felanmälan och…

Se detta kundcase...