Mobila lösningar
Med vår lösning kan du utföra dina arbetsuppgifter var du än befinner dig.
IFRS 16
Den 1 januari blev IFRS 16 obligatoriskt. Med vår lösning kan du göra alla beräkningar du är i behov av att göra.
GDPR
Nu har den nya europeiska dataskyddsförordningen GDPR trätt i kraft. Vi hanterar personuppgifter enligt GDPR.

IFRS 16

Den 1 januari blev IFRS 16 obligatoriskt.

Vad är IFRS 16? IFRS 16 är en ny redovisningsstandard för hyres- och leasingavtal. Enligt den nya redovisningsstandarden ska större hyres- och leasingkostnader hanteras som fiktiva investeringar, vilket kräver omfattande och komplicerade beräkningar av tillgångar, skulder, avskrivningar, amorteringar och räntor.

Med vår lösning kan du göra alla beräkningar som du (i och med intåget av IFRS 16) är i behov av att göra.

Vill du veta mer?  Kontakta oss  >>