Lokalvårdshantering

Med vår lösning kan du enkelt registrera och uppdatera information om hur dina ytor ska städas. Detta med hjälp av kalkylpriser, lägga scheman och hantera lokalvårdsavtal. Via en mobil app har du dessutom möjlighet att följa lokalvårdsarbete i realtid.

Vår lösning kan kopplas till ditt ekonomisystem. Om vår lösning kopplas till ditt ekonomisystem kan du använda vår lösning till att fakturera lokalvårdstjänster och publicera information.

Vill du veta mer?  Kontakta oss  >>