Kostnader & internhyra

Med vår lösning kan du på ett enkelt sätt optimera nyttjandet av dina lokaler.

I vår lösning visualiseras ytfördelning mellan kostnadsställen i grafiska modeller och färgglada planritningar. De grafiska modellerna och färgglada planritningarna ger dig en tydlig överblick över vilka kostnadsställen som nyttjar dina ytor. Vår lösning gör det därför enkelt för dig att hålla koll på vilket eller vilka kostnadsställen som ska betala för de ytor du hyr ut.

I vår lösning görs automatiska beräkningar av totalkostnaden för de kostnadsställen som nyttjar dina ytor. I den totala kostnadsberäkningen ingår både kostnader för enskilda ytor och gemensamma ytor.

Vill du veta mer?  Kontakta oss  >>