Flytthantering

Med vår lösning kan du planera och hantera flyttar av personer och inventarier. På Pythagoras använder vi oss av grafiska modeller för att visualisera placeringar av personer och inventarier. De grafiska modeller vi använder oss av baseras på planritningar av dina byggnader och fastigheter. Med hjälp av de grafiska modellerna kan du enkelt hålla koll på placeringar av personer och inventarier före och efter en flytt. Eftersom vår lösning gör det enkelt för dig att hålla koll på placeringar av personer och inventarier, möjliggör vår lösning en decentraliserad flytthantering.

Via vår lösning kan du enkelt söka efter personer och inventarier och generera rapporter med väsentliginformation.

Vill du veta mer?  Kontakta oss  >>