Facilities Management

Facilities Management är ett yrke som omfattar flera discipliner och syftar till att säkerställa funktionaliteten i den byggda miljön. Detta genom att integrera människor, platser, processer och tekniker med varandra. Oavsett om du ska köpa, sälja, hyra eller renovera dina fastigheter, hjälper vår lösning dig att fatta välgrundade beslut baserade på aktuella grafiska nyckeltal som visar trender och realtidsdata. I vår lösning är alla funktionsdelar fullt integrerade med varandra men du kan även använda dem separat.

Här ser du några exempel på kunder som valt att jobba med vår Facilities Management-lösning:

Coor Landstinget Dalarna

Vill du veta mer?  Kontakta oss  >>