Aktivitetsbaserad arbetsmiljö (ABW)

Med vår lösning kan du hantera flexibla arbetsplatser och optimera nyttjandegraden av dina arbetsplatser. Via vår lösning kan du skapa hemvister, hantera internhyra och mäta beläggningsgrad med eller utan sensorteknik.

All ABW-baserad information visualiseras i grafiska modeller baserade på ritningar av dina byggnader. I de grafiska modellerna kommer mätningar av beläggningsgrad uppdateras i realtid. Via vår lösning och våra grafiska modeller har du med andra ord alltid tillgång till färska mätningar som är lätta att överblicka.

Vill du veta mer?  Kontakta oss  >>