Individuell energimätning

Med vår lösning kan du visualisera information om förbrukning av värme, vatten och kyla. Informationen är tillgänglig i realtid och går att sammanställa från högsta till lägsta nivå. Vår lösning kan integreras med alla typer av mätutrustningar.

Vill du veta mer?  Kontakta oss  >>