Dokument

I vår lösning har du tillgång till en dokumenthanterare. Via dokumenthanteraren kan du koppla dokument till byggnader, avtal, personer och organisationer.

​I dokumenthanteraren finns en versionshanterare och en sökfunktion. Versionshanteraren gör det enkelt för dig och dina kollegor att hålla isär och komma åt olika versioner av de dokument ni lägger in i dokumenthanteraren, medan sökfunktionen gör det enkelt för dig och dina kollegor att hitta och hålla koll på viktiga dokument. Med hjälp av behörighetsdefinitioner kan du styra åtkomsten till de dokument som finns tillgängliga i dokumenthanteraren.

Vill du veta mer?  Kontakta oss  >>