Benchmarking och nyckeltal

Vår lösning är ett webbaserat analysverktyg. Utifrån valda parametrar kan du använda vår lösning till att skapa en visuell överblick av din organisation. Den visuella överblicken kan byggas upp av grafer och/eller statistikrapporter. All information som du och dina kollegor registrerar i vår lösning kan generera nyckeltal som ni kan sprida i er organisation. Nyckeltal gör det enkelt för dig att överblicka fastighetsbestånd, avtal och övrig finansiell information. Med hjälp av nyckeltal kan du analysera och utvärdera din organisation och den verksamhet ni bedriver. Nyckeltal kan även fungera som ett underlag i arbete som syftar till att effektivisera och optimera verksamheten i din organisation.

Vill du veta mer?  Kontakta oss  >>